ทัวร์โรงงาน

Shenzhen Recolux Lighting Company Limited โรงงาน

ได้รับ ไฟ LED เชิงเส้นแบบฝัง & ไฟเพดาน LED เชิงเส้น ตอนนี้!

คลิกที่นี่เพื่อขอใบเสนอราคา

พนักงานของเราทุกคนได้รับการฝึกอบรมก่อนเริ่มทำงาน

ผลิตภัณฑ์ของเรามีอัตราการผ่านมากกว่า 98% จากการปฏิบัติงานที่มีทักษะ

Shenzhen Recolux Lighting Company Limited สายการผลิตของโรงงาน 0

รายละเอียดการติดต่อ